Rioleringswerk

Rioleringswerk

Het water wat u thuis gebruikt in de keuken, badkamer of toilet moet via (kunststof)buizen afgevoerd worden naar een centrale rioolbuis, waar het op het riool terecht komt.

Het riool wordt echter niet alleen gebruikt om afvalwater te transporteren.
Ook overtollig hemelwater wordt via het riool afgevoerd. De neerslag wordt dan ook tot het afvalwater gerekend, omdat men het af wil voeren.

Voor een complete rioleringinstallatie of hemelwater afvoer in uw woning (inclusief aansluiting op de centrale rioolbuis) kunt u bij Van Grootheest terecht.

Van ontwerp tot aanleg verzorgen wij uw kleine of grote riolering installaties of hemelwater afvoer.

Wij, als installateur, richten ons op de riolering binnenshuis en de riolering in de grond rondom uw huis. Het hoofdriool buiten uw erfgrond is vaak eigendom van uw gemeente en werkzaamheden aan dit rioolstelsel zijn dan ook voor rekening van uw gemeente.

Meer weten? Neem contact met ons op.

0318-631913
info@vangrootheestbv.nl